GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Phường Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Email:  c0tantrao.tptuyenquang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02073822521

 

1. Mô hình hoạt động: Công lập

2. Đội ngũ giáo viên: 

Nhà trường được thành lập tháng 12 năm 1987, quy mô ban đầu có 6 nhóm, lớp với 200 cháu. Trải qua quá trình phát triển hiện nay nhà trường có 14 nhóm, lớp với 613 cháu; Tổng số 39 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó có 35 giáo viên trực tiếp giảng dạy; 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó tỷ lệ trên chuẩn là 65.7%.

100% trẻ được học theo chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, tạo tiền đề tốt chuẩn bị cho trẻ vào học lớp 1.

Nhà trường có một chi bộ Đảng gồm 19 đảng viên dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Phường Phan Thiết.

Có tổ chức Công đoàn cơ sở với 40 công đoàn viên trực thuộc Liên đoàn Lao đông thành phố; Chi đoàn thanh niên có 11 đoàn viên trực thuộc Đoàn phường Phan Thiết. những năm qua dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuyên Quang, Cấp ủy Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ không ngừng được nâng lên, kết quả năm sau cao hơn năm trước được phụ huynh và nhân dân tín nhiệm.

3. Mục tiêu đào tạo: 
Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ 1- 6 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Giao lưu và hội nhập quốc tế qua việc chú trọng dạy môn ngoại ngữ với bốn kĩ năng cơ bản giúp học sinh giao lưu và hội nhập tốt với bạn bè quốc tế, tổ chức liên kết với một số trường quốc tế giúp học sinh làm quen với môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm,giáo dục theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm

Ban giám hiệu Trường Mầm non Tân Trào