Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường mầm non Tân Trào được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 1987 theo quyết định số 752/TCCB/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc thành lập trường giáo dục mầm non Tân Trào. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2005 theo quyết định số 89/2005/QĐ-UBND về việc chuyển loại hình trường mầm non công lập sang trường mầm non Bán công đối với trường mầm non Tân Trào. Đến thời điểm ngày 21 tháng 4 năm 2008 theo quyết định số 825/QĐ-UBND về việc đổi tên trường mầm non Bán công Tân Trào thành trường mầm non Tân Trào như hiện nay. Trường Mầm non Tân Trào đóng tại số nhà 344 đường 17/8, tổ 02 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Khi được thành lập tháng 12 năm 1987, quy mô ban đầu có 6 nhóm, lớp với 200 cháu. Trải qua quá trình phát triển hiện nay nhà trường có 14 nhóm, lớp với 540 cháu; Tổng số 40 cán bộ giáo viên, nhân viên (chưa tính 04 giáo viên hợp đồng ngắn hạn).